Preimplantasyon Genetik Tanı

Tüp bebek işlemi sonucunda elde edilen embriyoların anne rahmine yerleştirilmeden önce genetik yapılarının incelenerek sağlıklı olanların seçilmesi işlemidir. Embriyo gelişiminin 3. ve 5. gününde yapılan biyopsi ile alınan hücreler genetik uzmanları tarafından incelenir. Sonuç birkaç gün içinde alınırsa hemen transfer yapılabilir.

Hangi Durumlarda pre implantasyon genetik testleri uygulanabilir?

-İleri anne yaşı; ileri anne yaşı ile birlikte birtakım genetik hastalıklar riski artmaktadır. Down sendromu bu durumun en bilinen örneğidir.

-Şiddetli erkek infertilitesi

-Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları

-Tekrarlayan düşükler

-Anne ve baba adaylarında bilinen genetik hastalık veya taşıyıcılık. Translokasyonlar, delesyonlar gibi anne veya babada tespit edilmiş kromozomların sayısal ve yapısal bozuklukları.

-Tek gen hastalıkları. Talasemi, kistik fibrozis, bazı kas hastalıkları, hemofili bunlardan bazılarıdır.

-HLA doku tiplemesi. Hasta olan kardeşi tedavi edebilmek için doku uyumu uygun embryoların seçilebilmesi için uygulanabilir.